top of page
lost_places_wall_pforphoto_graffiti_greasy_street_art_mood_decay-1206941_edited.jpg

Un espectre recórre el món, l'espectre de la Humanitat. Totes les potències s'uneixen per a exhorcitar-lo. Ha arribat el moment que la Humanitat exposi a la faç de la terra la seva manera de veure, els seus objectius i les seves tendències.

foto portada manifesto final-2.jpg

MANIFESTO #1

TÀRREGA

The Unfinished Human
MANIFESTO

EL PROJECTE

El "MANIFESTO inacabat de la humanitat" és un manifest obert. S'escriu amb persones de diferents territoris, que desitjen aportar la seva mirada sobre el món i sobre la humanitat per tal d'oferir una mirada crítica al present, i un llegat al futur. Es comparteix amb la comunitat en un esdeveniment escènic a l'espai públic. 

anarchy_graffiti_berlin_graffiti-1360127_edited_edited.jpg

CONTACTA

theunfinishedhumanmanifesto@gmail.com

instagram / theunfinishedhumanmanifesto

Escriu-nos

Gràcies pel teu missatge!

bottom of page